Izgradnja puteva, ulica, saobraćajne infrastrukture, proizvodnja asfalta i betona.


Kompanija "Graditelj" AD
23300 Kikinda,
Put za pristanište bb
info@graditeljkikinda.co.rs


Radno vreme
Radnim danom i subotom
07:00 - 16:30

DOZVOLITE DA POMOGNEMO

Pouzdanim sektorom mehanizacije i transporta, visokoproduktivnim proizvodnim kapacitetima, iskustvom zaposlenih, možemo realizovati vaše zamisli.

Odlukom odbora direktora upućen poziv o otkupu sopstvenih akcija svim vlasnicima običnih akcija od 09.09.2020.

 

 


Preuzmi poziv

IZDAVANJE PROSTORA
ZA SKLADIŠTA ILI PROIZVODNJU

Hala: 1995,33 m2
Hala: 1381,53 m2
Hala: 1366,07 m2

Zainteresovani se mogu obratiti Čanji Dejanu na tel. 064 8817699

IZDAVANJE POSLOVNOG PROSTORA

Uz skladišta i proizvodne pogone možemo ponuditi i poslovni prostor u upravnoj zgradi.
Grejanje, telefon, sanitarni čvor.

Zainteresovani se mogu obratiti Čanji Dejanu na tel. 064 8817699

ASFALTNA BAZA
BETONSKA BAZA
TRANSPORT
HIDROGRADNJA
MEHANIZACIJA

UPRAVA

Kompanija GRADITELJ AD Kikinda, Put za pristanište bb
tel. 0230 426625, е-pošta:
info@graditeljkikinda.co.rs.
PIB: 100508005

Tehnički direktor:
Šugić Dragoljub
dragoljub.sugic@graditeljkikinda.co.rs

TEHNIČKA PRIPREMA

Marijana Kovačević
tel. +381 426 625 lok. 104
marijana.kovacevic06@gmail.com

Milan Gašić
tel. +381 426 625 lok. 104
mgasic@graditeljkikinda.co.rs

FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Olivera Debeljački
tel. +381 230 426 625  lok. 126
olivera@graditeljkikinda.co.rs

Dušica Grmuša
tel. +381 230 426 625  lok. 127
dusica@graditeljkikinda.co.rs
 

Anica Ninković
tel. +381 230 426 625  lok. 127
aninkovic@graditeljkikinda.co.rs
 

MEHANIZACIJA I SAOBRAĆAJ

Erik Kakusi
tel. +381 230 426 625
erixon7@yahoo.com 

Jovana Rodić
tel. +381 230 426 625  lok. 129
jovana@graditeljkikinda.co.rs

LIDL KIKINDA
GRINDEX KIKINDA
VALOR KIKINDA
MECAFOR KIKINDA
MSK KIKINDA
ZOPPAS KIKINDA
TOZA MARKOVIĆ
Kikinda

All Copyright reserved@Kompanija GRADITELJ Kikinda – 2021