GRADITELJ KIKINDA

upravna
Izgradnja autoputeva, ulica, drumova i drugih puteva za vozila i pešake

OGLAS O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
Objekti na adresi: 23300 Kikinda, Iđoški put bb  (Stari Graditelj)

MEHANIZACIJA

Mašinska radionica i transport

OPERATIVA

Građevinska operativa

  • Izgradnja
  • Održavanje
  • hidrogradnja

ASFALTNA BAZA

SIM AMMANN CB/150S

Projektovana za kapacitet proizvodnje asfalta od 150 t/h

BETONSKA BAZA

BK30 MEN 13-1000

Fabrika betona Fagram, Smederevo sa skreperom. Kapacitet 30 kubika betona na sat.