GRADITELJ KIKINDA

upravna
Izgradnja autoputeva, ulica, drumova i drugih puteva za vozila i pešake

ZIMSKA SLUŽBA 2020/2021

Punkt:

23300 Kikinda
Iđoški put 4a,

INFO:

0230 442 928
064 8817 688

zimska.graditelj.ki@gmail.com

Zimska služba - gradske saobraćajnice
Zimska služba - opštinski putevi

Odlukom odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija od 09.09.2020.

Ponuda za otkup sopstvenih akcija

MEHANIZACIJA

Mašinska radionica i transport

OPERATIVA

Građevinska operativa

  • Izgradnja
  • Održavanje
  • hidrogradnja

ASFALTNA BAZA

SIM AMMANN CB/150S

Projektovana za kapacitet proizvodnje asfalta od 150 t/h

BETONSKA BAZA

BK30 MEN 13-1000

Fabrika betona Fagram, Smederevo sa skreperom. Kapacitet 30 kubika betona na sat.