PROFIL PREDUZEĆA


O NAMA

Preduzeće Kompanija “Graditelj“ AD Kikinda je akcionarsko društvo, nastalo kao pravni sledbenik Komunalnog preduzeća “6. Oktobar” OOUR “Graditelj” Kikinda. Društvo je osnovano 31.12.1989. godine u Kikindi. Preduzeće je tada registrovano kao društveno preduzeće sa potpunom odgovornošću. Početkom devedesetih godina preduzeće se uključuje u proces vlasničke transformacije društvenog kapitala i organizuje se u formi deoničkog društva po osnovu izvršene emisije internih deonica. Dana 15.09.2008. privredno društvo “Graditelj“ AD Kikinda izvršilo je promenu podataka i registrovano je kao Kompanija “Graditelj“ A.D. Kikinda. Osnovna delatnost preduzeća je izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica.

LICENCE

 

Odgovorni izvođač radova saobraćajnica

 • Izvođenje radova na gradnji građevinskih konstrukcija novih objekata, na rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:
  • puteva, aerodroma i gradskih saobraćajnica, železničkih pruga i železničkih stanica;
  • kolovoznih konstrukcija;
  • gornjeg stroja železnica;
  • svih vrsta zemljanih radova;
  • tunela i galerija;
  • nasutih brana;
  • drenažnih sistema i sistema kišne kanalizacije;
  • uređenja terena i slobodnih površina;
  • drumskih i železničkih mostova raspona do 30 metara;
  • cevnih i transportnih mostova;
  • inženjerskih objekata i objekata visokogradnje raspona odnosno visine do 30 metara;
  • temeljenja svih inženjerskih objekata u jednostavnim geotehničkim uslovima;
  • unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije;
  • zanatskih građevinskih radova;
  • pripremnih radova;
 • Izrada projekata tehnologije izvođenja radova i organizacije rada;
 • Izrada projekata jednostavnih skela i oplata.