Povratak na prvu stranu                 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2019.

 Godišnji izveštaj za 2019. godinu

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2020.

  Poziv za redovnu skupštinu akcionara
  Punomoćje za glasanje
  Formular za glasanje u odsustvu   Zapisnik Severni Banat
  Odluka o usvajanju zapisnika Severni Banat
  Odluka o usvajanju GIP Severni Banat
  Odluka o usvajanju GFI Severni Banat
  Odluka o pokricu gubitka Severni Banat
  Odluka o usvajanju dnevnog reda Severni Banat
  Odluka o izboru revizora Severni Banat
  Odluka o izboru komisije i zapisnicara Severni Banat
  Odluka o izboru predsednika Skupstine Severni Banat
  Izvestaj Severni Banat

Predlog odluka Redovne Skupštine 2020.   Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
  Odluka o izbornoj komisiji
  Odluka o usvajanju zapisnika
  Odluka o usvajanju GFI
  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
  Odluka o izboru revizora
  Odluka o pokriću gubitka

ODLUKE VANREDNE SKUPŠTINE, Oktobar 2019.

  Izveštaj o održanoj sednici
  Odluka o izboru komisije za glasanje
  Odluka o izboru predsednika skupštine
  Odluka o razrešenju i imenovanju direktora
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
  Zapisnik sa održane sednice

DOKUMENTA VANREDNE SKUPŠTINE 2019.

  Punomoćje za glasanje
  Poziv za vanrednu skupštinu akcionara
  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
  Odluka o izbornoj komisiji
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o usvajanju zapisnika
  Odluka o razrešenju i imenovanju direktora
  Formular za glasanje u odsustvu

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2019.

  Zapisnik sa redovne Skupstine akcionara Severni Banat

Odluke Redovne Skupštine 2019.   Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
  Odluka o izbornoj komisiji
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o usvajanju zapisnika
  Odluka o usvajanju GFI
  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
  Odluka o izboru revizora
  Odluka o pokriću gubitka

Predlog odluka Redovne Skupštine 2019.   Punomoćje za glasanje
  Poziv za redovnu skupštinu akcionara
  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
  Odluka o izbornoj komisiji
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o usvajanju zapisnika
  Odluka o usvajanju GFI
  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
  Odluka o izboru revizora
  Odluka o pokriću gubitka
  Formular za glasanje u odsustvu

DOKUMENTA 2018

  Godišnji dokument o objavljenim informacijama

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2018.

  Punomoćje za glasanje
  Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
  Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju
  Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora
  Predlog odluke o usvajanju dnevnog reda
  Predlog odluke o pokriću gubitka
  Predlog odluke o izboru revizora
  Predlog odluke o izboru predsednika skupštine
  Predlog odluke o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
  Poziv severni banat potpisan
  Formular za glasanje u odsustvu  Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju
  Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora
  Odluka o usvajanju dnevnog reda
  Odluka o pokriću gubitka
  Odluka o izboru revizora
  Odluka o izboru predsednika
  Odluka o izboru komisije za glasanje i zapisničara
  Izveštaj Severni Banat

GODIŠNJI IZVEŠTAJI

 Godišnji izveštaj za 2017. godinu

 Godišnji izveštaj za 2016. godinu

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2017.

Redovna skupština 2017.

Zapisnik sa redovne skupštine