Izgradnja puteva, ulica, saobraćajne infrastrukture, proizvodnja asfalta i betona.


Kompanija "Graditelj" AD
23300 Kikinda,
Put za pristanište bb
info@graditeljkikinda.co.rs


Radno vreme
Radnim danom i subotom
07:00 - 16:30

Severni Banat – dokumenta

 

Povratak na prvu stranu                 

 

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE Juni 2021.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Zapisnik sa skupštine
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Odluka o usvajanju zapisnika
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Odluka o usvajanju gip
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Odluka o usvajanju gfi
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Odluka o usvajanju dnevnog reda
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Odluka o pokriću gubitka
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Odluka o izboru revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Odluka o izboru predsednika
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Odluka o izboru komisije
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Odluka o imenovanju člana odbora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Izveštaj o održanoj skupštini [wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Punomoćje za glasanje Severni Banat
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Predlog odluke zapisnik
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Predlog odluke zapisničar
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Predlog odluke revizor
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Predlog odluke izbor predsednika
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Predlog odluke gubitak
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Predlog odluke GIP
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Predlog odluke GFI
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Predlog odluke dnevni red
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Predlog odluke član odbora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Poziv za sednicu skupštine akcionara Severni Banat
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Formular za glasanje u odsustvu Severni Banat

 

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2020.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Poziv za redovnu skupštinu akcionara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Punomoćje za glasanje
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Formular za glasanje u odsustvu [wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Zapisnik Severni Banat
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju zapisnika Severni Banat
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju GIP Severni Banat
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju GFI Severni Banat
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o pokricu gubitka Severni Banat
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju dnevnog reda Severni Banat
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru revizora Severni Banat
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru komisije i zapisnicara Severni Banat
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru predsednika Skupstine Severni Banat
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Izvestaj Severni Banat [wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izbornoj komisiji
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju zapisnika
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju GFI
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o pokriću gubitka

ODLUKE VANREDNE SKUPŠTINE, Oktobar 2019.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Izveštaj o održanoj sednici
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru komisije za glasanje
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru predsednika skupštine
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o razrešenju i imenovanju direktora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju dnevnog reda
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Zapisnik sa održane sednice

DOKUMENTA VANREDNE SKUPŠTINE 2019.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Punomoćje za glasanje
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Poziv za vanrednu skupštinu akcionara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izbornoj komisiji
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju dnevnog reda
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju zapisnika
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o razrešenju i imenovanju direktora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Formular za glasanje u odsustvu

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2019.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izbornoj komisiji
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju dnevnog reda
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju zapisnika
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju GFI
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o pokriću gubitka [wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Punomoćje za glasanje
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Poziv za redovnu skupštinu akcionara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izbornoj komisiji
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju dnevnog reda
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju zapisnika
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju GFI
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o pokriću gubitka
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Formular za glasanje u odsustvu

DOKUMENTA 2018

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Godišnji dokument o objavljenim informacijama

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2018.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Punomoćje za glasanje
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju dnevnog reda
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o pokriću gubitka
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o izboru revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o izboru predsednika skupštine
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o izboru komisije za glasanje i imenovanje zapisničara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Poziv severni banat potpisan
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Formular za glasanje u odsustvu[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju dnevnog reda
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o pokriću gubitka
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru predsednika
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru komisije za glasanje i zapisničara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Izveštaj Severni Banat

GODIŠNJI IZVEŠTAJI

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2017.

Redovna skupština 2017.