Graditelj – dokumenta


DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2018.

GODIŠNJI IZVEŠTAJI

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE 2017.

 Poziv za skupštinu akcionara

 Punomoćje za glasanje

 Formular za glasanje u odsustvu

 Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju

 Predlog odluke o raspodeli dobiti

 Predlog odluke o usvajanju finansijskog izveštaja

 Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja