Izgradnja puteva, ulica, saobraćajne infrastrukture, proizvodnja asfalta i betona.


Kompanija "Graditelj" AD
23300 Kikinda,
Put za pristanište bb
info@graditeljkikinda.co.rs


Radno vreme
Radnim danom i subotom
07:00 - 16:30

DOKUMENTA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA Januar 2022.

file pdf icon  Poziv za vanrednu skupštinu akcionara
file pdf icon  Punomoćje za glasanje
file pdf icon  Formular za glasanje u odsustvu
file pdf icon  Zapisnik sa skupštine

DOKUMENTA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA Septembar 2021.

Poziv za vanrednu skupštinu akcionara
Punomoćje za glasanje
Formular za glasanje u odsustvu

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA Juni 2021.

Odluka o sazivanju sednice skupstine akcionara
Punomoćje
Glasački listić-glasanje u odsustvu

DOKUMENTA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA Novembar 2020.

Zapisnik sa vanredne skupštine
Poziv za skupštinu
Punomoćje
Glasački listić-glasanje u odsustvu

DOKUMENTA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 2020.

Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara
Punomoćje
Glasački listić-glasanje u odsustvu

DOPUNA DOKUMENATA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 2020.

Dopuna dnevnog reda
Punomoćje za glasanje
Glasački listić-glasanje u odsustvu

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 2020.

Poziv za skupštinu
Punomoćje
Glasački listić-glasanje u odsustvu
Zapisnik sa skupštine akcionara 16.06.2020.

DOKUMENTA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA, OKTOBAR 2019.

Poziv za skupštinu
Punomoćje
Zapisnik sa vanredne skupštine

DOKUMENTA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 2019.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Zapisnik redovne Skupstine akcionara Graditelj
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Poziv za skupštinu
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Punomoćje
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Glasački listić-glasanje u odsustvu

DOKUMENTA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA 2019.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Zapisnik sa skupštine
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Poziv za skupštinu
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Punomoćje
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Glasački listić-glasanje u odsustvu


GODIŠNJI DOKUMENTI

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Godišnji dokument 2017
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Godišnji dokument 2016
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Godišnji dokument 2014. i 2015

DOKUMENTA SKUPŠTINE AKCIONARA 2018.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Zahtev za ostvarivanje prava akcionara na nesaglasnost
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Punomoćje
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine akcionara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara na nesaglasnost 
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju konsolidovanih izveštaja sa mišljenjem revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju izveštaja o načinu utvrđivanja vrednosti akcije
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju informacije o ispunjenosti uslova 123.ZOTK
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja sa mišljenjem revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o usvajanju dnevnog reda
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o pokriću gubitka
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o izboru revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o izboru predsednika skupštine
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o izboru komisije i zapisničara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Predlog odluke o isključenju akcija
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Poziv za skupštinu potpisan
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Obaveštenje o načinu utvrđivanja vrednosti
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Obaveštenje akcionarima o pravima da budu nesaglasni
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Formular za glasanje u odsustvu
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju obaveštenja o pravima akcionara
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja o poslovanju
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju izveštaja – informacije
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju izveštaja – informacije o ispunjenosti uslova
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju godišnjeg konsolidovanog finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o usvajanju dnevnog reda
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o povlačenju akcija
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o pokriću gubitka
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izmenama i dopunama Statuta
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru zapisničara i komisije za glasanje
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru revizora
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Odluka o izboru predsednika Skupštine
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Izvestaj Graditelj

GODIŠNJI IZVEŠTAJI

DOKUMENTA SKUPŠTINE AKCIONARA 2017.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Poziv za vanrednu skupštinu 2017
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Poziv za redovnu skupštinu 2017
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Izveštaj sa vanredne skupštine 2017
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“]  Izveštaj sa redovne skupštine 2017

DOKUMENTA SKUPŠTINE AKCIONARA 2016.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Poziv za redovnu skupštinu 2016
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Izveštaj sa redovne skupštine 2016

DOKUMENTA SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.

[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Poziv za vanrednu skupštinu 2015
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Izveštaj sa vanredne skupštine 2015
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Poziv za redovnu skupštinu 2015
[wp-svg-icons icon=“file-3″ wrap=“i“] Izveštaj sa redovne skupštine 2015
[siteorigin_widget][/siteorigin_widget]