KONTAKT


 

Kompanija "Graditelj " Kikinda
23300 Kikinda,
Put za pristanište BB
tel. +381 230 426 625
e-pošta: graditelj.ki@gmail.com

 

Uprava

Direktor: Ančić Branislav
tel. +381 230 426 625 lok. 101
e-pošta: ancic.branislav@gmail.com

Pomoćnik direktora: Tintar Božidar
tel. +381 230 426 625 lok. 102
e-pošta: tintarbozidar@gmail.com

Tehnička priprema

Marijana Kovačević
tel. +381 426 625 lok. 104
marijana.kovacevic06@gmail.com

Milan Gašić
tel. +381 426 625 lok. 104
mgasic@graditeljkikinda.co.rs

Miroslav Simić
tel. +381 426 625 lok. 105
simic684@gmail.com

Računovodstvo

Olivera Debeljački
tel. +381 230 426 625  lok. 126
olivera@graditeljkikinda.co.rs

Dušica Grmuša
tel. +381 230 426 625  lok. 127
dusica@graditeljkikinda.co.rs

Mehanizacija i saobraćaj

Erik Kakusi
tel. +381 230 426 625
erixon7@yahoo.com

Jovana Rodić
tel. +381 230 426 625  lok. 129
jovana@graditeljkikinda.co.rs