Kompanija GRADITELJ AD Kikinda, Put za pristanište bb, tel. 0230 426625, e-pošta: info@graditeljkikinda.co.rs. PIB: 100508005

Uprava

Direktor: Branko Vučurević
tel. +381 230 426 625   lok. 101
e-pošta: bvucurevic@graditeljkikinda.co.rs

 

Tehnička priprema

Marijana Kovačević
tel. +381 426 625 lok. 104
marijana.kovacevic06@gmail.com

Milan Gašić
tel. +381 426 625 lok. 104
mgasic@graditeljkikinda.co.rs

Miroslav Simić
tel. +381 426 625 lok. 105
simic684@gmail.com

Računovodstvo

Olivera Debeljački
tel. +381 230 426 625  lok. 126
olivera@graditeljkikinda.co.rs

Dušica Grmuša
tel. +381 230 426 625  lok. 127
dusica@graditeljkikinda.co.rs

Borjana Milić
tel. +381 230 426 625 lok. 127
borjana@graditeljkikinda.co.rs

Mehanizacija i saobraćaj

Dejan Čanji
tel. +381 230 426 625  lok. 159
dejan.canji@graditeljkikinda.co.rs

Erik Kakusi
tel. +381 230 426 625
erixon7@yahoo.com

Jovana Rodić
tel. +381 230 426 625  lok. 129
jovana@graditeljkikinda.co.rs