KONTAKT


 

Kompanija "Graditelj " Kikinda
23300 Kikinda,
Put za pristanište BB
tel. +381 230 426 625
e-pošta: graditelj.ki@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Uprava

Direktor: Ančić Branislav
tel. +381 230 426 625 lok. 101
e-pošta: ancic.branislav@gmail.com

Pomoćnik direktora: Tintar Božidar
tel. +381 230 426 625 lok. 102
e-pošta: tintarbozidar@gmail.com

 

Tehnička priprema

Radica Mijatov
tel. +381 426 625 lok. 105
radica@graditeljkikinda.co.rs

Marijana Kovačević
tel. +381 426 625 lok. 104
marijana.kovacevic06@gmail.com

Tijana Tintar
tel. +381 426 625 lok. 104
tijana_tintar@yahoo.com

 

Računovodstvo

Olivera Debeljački
tel. +381 230 426 625  lok. 126
olivera@graditeljkikinda.co.rs

Dušica Brkić
tel. +381 230 426 625  lok. 127
dusica@graditeljkikinda.co.rs